לפעמים אנשים משתמשים במושג "לכבד" ומתכוונים ל"להתייחס למישהו כאל בן אדם". ולפעמים משתמשים במושג "לכבד" במובן של "להתייחס למישהו כאל בעל סמכות".

ולפעמים אנשים שרגילים שמתייחסים אליהם כאל בעלי סמכות אומרים "אם לא תכבד אותי, אני לא אכבד אותך" והם מתכוונים ל"אם לא תתייחס אלי כאל בעל סמכות, אני לא אתייחס אליך כאל בן אדם".
והם חושבים שהם הוגנים אבל הם לא. וזה לא בסדר.

ציטוט שמצאתי ברשת ותרגמתי אבל לא הצלחתי להתחקות למקור כי כנראה הוא נמחק